การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์

วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์