สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในสังกัด 4 แห่ง โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เเละโรงเรียนหนองบัว