การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดนครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 27กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม มีการมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “นักเรียนต้นแบบด้านจิตอาสากู้ชีพ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินรอดพ้นจากภยันตราย” ให้แก่นายปกรณ์ นิ่มตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมร่วมแสดงความยิน ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/p/zeFt28PXhGbtAgHY/?mibextid=WaXdOe