การประชุมตรวจเยี่ยม และติดตามสนามสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต ผ่านระบบ ZoomMeeting

วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมตรวจเยี่ยม และติดตามสนามสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต ผ่านระบบ ZoomMeeting โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขตร่วมการประชุมพร้อมรายงานข้อมูล ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีสนามทั้งหมด 33 สนาม โรงเรียนในสังกัด จำนวน 23 สนาม และ โรงเรียนนอกสังกัด จำนวน10 สนาม สอบรอบที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จำนวนสนามสอบจำนวน 15 สนาม (มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 สนาม และ โรงเรียนต่างสังกัด จำนวน 4 สนาม) มีนักเรียน เข้าสอบรอบที่ 1 จำนวน 1,004 คน (โรงเรียนในสังกัดจำนวน 767 คน โรงเรียนต่างสังกัด จำนวน 237 คน)