กิจกรรมนิทรรศการ เรียนดี มีความสุข กับ 10 นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเยาวชนไทย DTS : 10 Wonders of Innovation Exhibition 2024 โรงเรียนหนองบัว

วัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ เรียนดี มีความสุข กับ 10 นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเยาวชนไทย DTS : 10 Wonders of Innovation Exhibition 2024 โรงเรียนหนองบัว ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์