กิจกรรมโครงการ “เวสาลีพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” Open House 2024 @Phaisaleepittaya

วัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “เวสาลีพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” Open House 2024 @Phaisaleepittaya พร้อมรับชมการแสดงพิธีเปิด การแสดงโขน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนไพศาลีพิทยาและการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนไพศาลีพิทยา พร้อมได้เยี่ยมชมนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมี นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/w2KirbBgByFu1FWn/?mibextid=WaXdOe