โรงเรียนหนองบัว เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (ระดับกลุ่มจังหวัด)

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนหนองบัว ในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (ระดับกลุ่มจังหวัด) โดยมีนายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประเมินคัดเลือก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ โดยมีนายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายกิตติ ลิ้มศิริชัย นายอำเภอหนองบัว ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนครสวรรค์ เขต 1 ร่วมให้กำลังใจ และมีนายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์