กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “รื่นเริงงานวัด หัตถกรรมสร้างอาชีพ “ (Open House TKP) ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนทับกฤชพัฒนา

เมื่อวัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “รื่นเริงงานวัด หัตถกรรมสร้างอาชีพ “ (Open House TKP) ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนทับกฤชพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานอันเกิดจากศักยภาพของนักเรียนสู่สาธารณชน โดยการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตลอดปีการศึกษาในรูปแบบของนิทรรศการและโครงงานจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม ชมรม กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีนายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา