กิจกรรมแสดงโครงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ Open HouseNSSC ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนนครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแสดงโครงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ Open House NSSC ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานอันเกิดจากศักยภาพของนักเรียนสู่สาธารณชน โดยการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตลอดปีการศึกษาในรูปแบบของการทำการศึกษา ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1 และการสื่อสารและการนำเสนอ IS2 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน IS3 การนำองค์วามรู้ไปใช้บริการสังคม โครงงานจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมชุมนุม พร้อมรับชมการแสดงวงดนตรีสากล ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง , การแสดงวงดนตรีไทย ,การแสดงนาฏศิลป์ , การเต้น Cover Dance Scout Anti Drug และได้เยี่ยมชมโครงงานจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒยาผู้เรียนชุมนุม โดยมีนายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนครสวรรค์