สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในสังกัด 3 แห่ง โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์เเละโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในสังกัด 3 แห่ง โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์เเละโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์