พสน. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชุมชุมวางแผน และออกตรวจติดตามเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567

พสน. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชุมชุมวางแผน และออกตรวจติดตามเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2567ณ จุดเสี่ยงพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก โกรกพระ ชุมแสง เก้าเลี้ยว และบริเวณห้างสรรพสินค้าวีสแควร์