ผอ.สพม.นครสวรรค์ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นายปกรณ์ นิ่มตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่นายปกรณ์ นิ่มตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการกระทำความดีต่อไป และได้ชื่นชมนายปกรณ์ นิ่มตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จากการที่นายปกรณ์ นิ่มตรง ได้เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บบนท้องถนน โดยการทำ CPR  ในที่เกิดเหตุ จนกระทั่งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการมีสติและมีความกล้าหาญในจิตใจ ไม่นิ่งเฉยต่อสถานการณ์ ใช้ทักษะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นต้น มาช่วยชีวิตผู้อื่นได้ทันต่อเวลา ณ โรงเรียนนครสวรรค์