กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ (Open House) “เปิดบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย 1 School 1 Product 1 career” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ (Open House) “เปิดบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย 1 School 1 Product 1 career” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม พร้อมรับชมการแสดงพิธีเปิด “ระบำค้างคาวชิงพลบและเซิ้งมะลิสี่แคว” และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , ตลาดนัดร้านค้าชุมชน , ตลาดนัดโครงงานอาชีพ 1 School 1 Product 1 career และ การแสดงดนตรีไทยบริเวณศาลาไทย โดยมี นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม