เปิดบ้านงานวิชาการ Chatchawalit Open House Open History อนาคตก้าวไกล กับโรงเรียนดีใกล้บ้าน

วัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ Chatchawalit Open House Open History อนาคตก้าวไกล กับโรงเรียนดีใกล้บ้าน พร้อมชมการแสดงพิธีเปิดในชุด”ประวัติศาสตร์บ้านมอญ”และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการเปิดตลาดนัดชัชวลิต โดยมีนายเกษม รัตนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา