สพม.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม”ใส่บาตรหน้าจวน ชวนอิ่มบุญ นุ่งผ้าไทย” ทุกวันพฤหัสบดี

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรม”ใส่บาตรหน้าจวน ชวนอิ่มบุญ นุ่งผ้าไทย” ทุกวันพฤหัสบดี ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์