การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประเมินนักเรียน นายปธานิน เพราะขุนทด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โรงเรียนตาลีประชาสรรค์ เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจกับนักเรียน