Open House “SNS Soft power 2024 เปิดบ้านอัจฉราลัย สู่เวทีสากล”

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House “SNS Soft power 2024 เปิดบ้านอัจฉราลัย สู่เวทีสากล” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการนำเสนอ Independent Study (IS) โดยมีนายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ลานเอนกประสงค์ โดมร่มเย็น โรงเรียนสตรีนครสวรรค์