มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านรับปีมังกร TP OPEN HOUSE 2024 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.  นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านรับปีมังกร” TP OPEN HOUSE 2024 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การนำเสนอ Independent Study (IS) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5 และ TP. Market ตลาดอาชีพของนักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และร่วมให้กำลังใจนักเรียนในเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีนายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม พร้อมด้วย รองนายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

https://www.facebook.com/share/zTdpJojuVwyos2dd/?mibextid=WaXdOe