สพม.นครสวรรค์ ร่วมสวมชุดจีนและเสื้อสีแดง เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2567

新正如意 新年发财 “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ , นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่ม และ บุคคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ทุกคน ร่วมสวมชุดจีนและเสื้อสีแดง เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗