สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังข่อยพิทยา

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567  เวลา 16.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังข่อยพิทยา มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค พร้อมมอบนโยบายการศึกษา จุดเน้นและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมแนะนำหลักการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี นายวิมล ปรักมาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา