ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้มีสิทธิ์สอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์