กิจกรรม”เปิดรั้วโรงเรียน สูโลกวิชาการ เสริมสร้างงานอาชีพ” (Open House for Global Knowledge, Creating and Enhancing Careers) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม

วัน ศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”เปิดรั้วโรงเรียน สูโลกวิชาการ เสริมสร้างงานอาชีพ” (Open House for Global Knowledge, Creating and Enhancing Careers) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม