ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วัน อังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00  น. นายประทาน  หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้บริหาร และคณะครู พร้อม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ โดยมี ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ พร้อม คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ