การประชุมการตรวจติดตามการลงพื้นที่การตรวจราชการ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ คณทา นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามการลงพื้นที่การตรวจราชการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1