ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วัน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566   เวลา 14.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค พร้อมเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติการปฏิบัติราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”  โดยมี นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร พร้อมด้วย และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร