ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังข่อยพิทยา

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566  เวลา 14.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังข่อยพิทยา มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค พร้อมเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติการไปทัศนศึกษา พร้อมแนะนำหลักการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อมชมการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยมี นายวิมล ปรักมาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา