ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะคร้อพิทยา

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566  เวลา 12.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะคร้อพิทยา มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค พร้อมเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย“เรียนดี มีความสุข” พร้อมให้กำลังครูและนักเรียน โดยมี นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา  พร้อมด้วย นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา และคณะครู พาเยี่ยมชมโรงเรียน ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา