การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนกองทุนเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (กองทุน ฉก.ชน.สพม.นว.)

วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30  น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนกองทุนเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (กองทุน ฉก.ชน.สพม.นว.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์