การประชุมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์