พิธีอัญเชิญขบวนแห่เจ้าพ่อ -เจ้าแม่ชุมแสง

วัน เสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีอัญเชิญขบวนแห่เจ้าพ่อ -เจ้าแม่ชุมแสง ร่วมกับ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ นำโดย นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศโดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมากว่า 120 ปี เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับประเทศ ณ บริเวณศาลเจ้าชั่วคราว อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์