การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (กศจ.) ครั้งที่ 8/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (กศจ.) ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนาย ทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม โดยมีการประชุมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและจริยธรรมศึกษาเป็นวิชาหลักในการเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์