พสน. สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวนิตยา แตงร่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ นายณภัสกร สะใบนาค นักทรัพยากรบุคคล และ คณะ พสน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีการลงพื้นที่จัดงานลอยกระทงพร้อมออกตรวจตามจุดอับจุดเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในช่างเทศกาลลอยกระทง ร่วมกับภาคีเครือข่าย พสน. ณ บริเวณจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สาย A ณ อุทยานสวรรค์,ริมชลแม่น้ำเจ้าพระยา,วัดไทรใต้ และ สาย B ณ วัดคีรีสวรรค์,วัดเขาทอง,วัดสุบรรณาราม และ วัดเทพนิมิตรสว่างธรรม