การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) และครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์