กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.20 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากร ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงความยินดีและแนะนำบุคลากรคนใหม่ นายณภัสกร สะใบนาค พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์