สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน สถานการณ์การเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย โรงเรียนทับกฤชพัฒนา จำนวน 12 คน

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และนางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา, รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา, คณะครู และนักเรียน ลงพื้นที่โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ตามที่ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา มีสถานการณ์การเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย พบว่าในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2566 ปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ดมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 12 คน ได้รับผลกระทบในการเดินทางมาเรียน โดยมอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 12 ราย เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น