ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

วันพุธ  ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม มีการชมรอบบริเวณอาคารเรียน มีการมอบนโยบาย เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา การเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี ดร.จิโรจ จิ๋วแหยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา ยอดนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม พร้อมคณะครู ร่วมเข้ารับฟังนโยบาย ณ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม