ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ดขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 (ย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 2 (รอบที่ 2)