โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม จาก นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม จาก นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์