โครงการเวทีเยาวชน ครั้งที่ 1 เพลง พูด ภาพ

📢💟✨️ ชวนร่วมกิจกรรม เพลง พูด ภาพ เวทีเยาวชน ครั้งที่ 1 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนครสวรรค์ที่มีควาทสามารถด้าน

* การร้องเพลง

* การวาดภาพ

* การพูดในที่ชุมชน

ได้แสดงความคิดและความสามารถ

📩รับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

การสมัครแนบลิ้งค์ ตามกติกาด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

🔊 ประกาศผล เด็ก/เยาวชนผู้ได้รับคัดเลือก30 คน ให้เข้าร่วมทำWorkshop

ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ทางเพจ Facebook เวทีเยาวชน ครั้งที่ 1และ website ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

🔷️เด็ก/เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก ด้านละ 10คน(รวม30คน) จะได้

🔹️ค่าเดินทางคนละ 300บาท

🔹️เกียรติบัตร(คุณครูผู้ฝึกสอนได้ด้วย)

🔹️เข้าร่วมทำ workshop ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 กับโค้ช/วิทยากร ผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์

อาทิ เช่น

📍อ.ศักดิ์สิริ มีสมสืบ – ศิลปินแห่งชาติ

📍รศ. ดร. สุชาติ แสงทอง

-ศิลปินรางวัลพิฆเนศทอง พระราชทาน

-ผู้ก่อตั้งวงอัมพวาแบนด์ และ Nakhonsawan Youth Orchestra

-คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

📍ดร. ธเนศ จิตสุทธิภากร

-อาจารย์พิเศษหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยนเรศวร

-ได้รับทุน Fulbright จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไปบรรยายพิเศษที่ The University of Texas at Brownsville, Texas, U.S. ปี 2005

-ได้รับทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติของมหาวิทยาลัยในอาเซียน ที่ประเทศจีน เมืองวานโจ้ว ปี 2005

-กก. ผจก. หจก ปุยฝ้ายสวรรค์

🔶️ประเภทการส่งผลงาน

🔸️ประเภทร้องเพลง

🔸️ประเภทพูด

🔸️ประเภทภาพ

(เลือก 1 ประเภท)

✅️ กติกา

1.คุณสมบัติ

* เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี และไม่เกิน 18 ปี (นับถึงวันที่ 2พฤศจิกายน 2566) และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์

* เป็นผู้มีความสามารถด้านการร้องเพลง หรือการพูดในที่ชุมชน หรือการวาดภาพ

2.กิจกรรม

จัดขึ้นที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

*วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เด็ก/เยาวชน 30คน เข้าร่วมทำ workshop

*วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เด็ก/เยาวชน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานโดดเด่น ด้านละ 3 คนแสดงความสามารถบนเวที

3.การส่งผลงาน

🎼 เพลง

# คลิปการขับร้องเพลง ความยาวไม่เกิน 5 นาที เนื้อหาเกี่ยวกับความรักในนิยามของผู้สมัคร ไม่จำกัดรูปแบบและสไตล์ แนบลิ้งค์ไฟล์วิดีโอที่อัพโหลดทางYouTubeเท่านั้น (ตั้งชื่อคลิปเป็นชื่อสกุลของผู้สมัคร)

# Profileแสดงผลงาน/รางวัลที่เคยได้รับ

# ข้อเขียนบอกแรงบันดาลใจในการเลือกเพลงเข้ารับการคัดเลือก

🎙 พูด

# คลิปการพูดที่แสดงให้เห็นอากัปกิริยา หน้าตาของผู้พูด ความยาวไม่เกิน 5 นาที เนื้อหาเกี่ยวกับความรักในมิติของผู้สมัคร แนบลิ้งค์ไฟล์วิดีโอที่อัพโหลดทาง YouTubeเท่านั้น(ตั้งชื่อคลิปเป็นชื่อสกุลของผู้สมัคร)

# Profile แสดงผลงาน/รางวัลที่เคยได้รับ

# ข้อเขียนสรุปความ/เค้าโครงของบทพูดที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก

🖌 ภาพ

# Profile แนบตัวอย่างผลงาน/รางวัลที่เคยได้รับ

# ข้อเขียนบอกแรงบันดาลใจ/แนวคิดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

📌 วิธีการสมัครและส่งผลงาน

🔺️ดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางเพจ Facebook เวทีเยาวชน ครั้งที่ 1 และwebsite ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

🔺️สมัครและส่งผลงานทาง Google form เท่านั้น

🏆รางวัล

ผู้ที่แสดงความสามารถได้โดดเด่นที่สุดจากการ workshop ด้านละ 3 คน จะได้

▪️โล่ประกาศเกียรติคุณ

▪️รางวัลทรงคุณค่า : ภาพเขียน/บทกวี ฝีมือศิลปินแห่งชาติหลายท่าน พร้อมลายเซ็น

▪️แสดงความสามารถบนเวทีในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

🎈ข้อตกลง

*การตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด

*ผู้จัดงานมีสิทธิ์นำภาพนิ่ง วิดีโอจากการWorkshop และแข่งขันไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางได้(โดยมิได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า)

*ผู้ปกครองของเยาวชนอนุญาตให้เยาวชนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

☎️ ติดต่อ

ศรีฤทัย 0966962390

Email youthonstage2566@gmail.co

💠 จัดโดยคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์