พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนนครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พาเยี่ยมชม ประวัติแลัความเป็ฯของโรงเรียนนครสวรรค์ ณ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนนครสวรรค์