การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา “นกเจ้าฟ้าเกมส์ 2566” ในคอนเซ็ปท์ Spirit of the champion สปิริตแห่งกีฬา คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

วัน พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา “นกเจ้าฟ้าเกมส์ 2566” ในคอนเซ็ปท์ Spirit of the champion สปิริตแห่งกีฬา คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ โดยมีนายวิศณุ พงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา