รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์