การประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์  ณ ห้องเรียนต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์