ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะคร้อพิทยา และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะคร้อพิทยา และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2,000 บาท นายวิษณุ สุขปลื้ม นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนตะคร้อพิทยา ประสบอุบัติเหตุลูกบอลระเบิดใส่ใบหน้า เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น