โครงการสุขภาพดี ด้วยทฤษฎีเพื่อน(ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) ประจำปี 2566 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงาน โครงการสุขภาพดี ด้วยทฤษฎีเพื่อน(ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์