โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center (ECI) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการประกวดการแข่งขันผลงานดีเด่น ในโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center (ECI) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และ เทศบาลนครนครสวรรค์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1Hvykp-YRHXtiY8NbpovRq9FhW2LDtRoY