กิจกรรมมหกรรมวิชาการ The National Competition of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023 ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด “Reimagining English – Medium Education: Diversity, Equity, Inclusion and Togetherness” “พลิกโฉมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : ความเสมอภาค ความหลากหลาย เติมเต็มจินตนาการ และการอยู่ร่วมกัน”

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดพร้อมกล่าวรายงานในกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The National Competition of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023 ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด “Reimagining English – Medium Education: Diversity, Equity, Inclusion and Togetherness” “พลิกโฉมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : ความเสมอภาค ความหลากหลาย เติมเต็มจินตนาการ และการอยู่ร่วมกัน” โดยระยะเวลาจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เจ้าภาพจัดกิจกรรม โดย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นำโดย นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดยมีนางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยการต้อนรับ ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ณ หอประชุมอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์