การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2566

วัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์