การประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเพื่อไปดำรงตำแหน่งต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีปกติ) ครั้งที่2

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเพื่อไปดำรงตำแหน่งต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีปกติ) ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์