การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายและการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และสรุปข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน สรุปผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี